Visit Finland

Visit Finland ansvarar i egenskap av nationell expert inom turistbranschen och aktiv aktör för att främja den internationella turismen till Finland.

Visit Finland stöder företag och företagsgrupper inom branschen att utveckla och marknadsföra turisttjänster riktade till den internationella marknaden.

Visit Finlands verksamhet finansieras ur statsbudgeten. Budgeten för år 2015 är cirka 10 miljoner euro. Dessutom deltar den finländska turistnäringen i marknadsföringen med ca 1 miljoner euro.

Kontaktuppgifter

Tlf: +358 29 46 951

Adress:
PB 358, 00181 HELSINGFORS
Porkalagatan 1, c/o Finpro

fi.vf.alpha.byroo.fi, www.visitfinland.com

E-post:
visitfinland.info (at) visitfinland.com
fornamn.efternamn (at) visitfinland.com

 

Visit Finland ledningsgrupp

  • Virkkunen Paavo, Executive Vice President, tel. 029 46 95355
  • Ahjoharju Jari, Director, Head of Strategic Projects, tel. 029 46 95651
  • Hietasaari Kristiina, Director, Head of Product and Content, tel. 029 46 95650
  • Hobbs Päivi, Manager, Customer Relationship Management, tel. 029 46 95314
  • Jimenez Heli, Director, Head of Marketing, tel. 029 46 95154
  • Mende Heli, Acting Director, Head of Global Sales  Promotion, tel. 029 46 95376
  • Wakonen Katarina, Manager, Research, tel. 029 46 95681

Visit Finland’s Representanter utomlands

Faktureringsadresser
Finpro Ab – Visit Finland
Mailroom

Beställande enhet / kontaktperson
Porkkalankatu 1
PL 358, 00181 Helsinki

E-fakturing:
Finpro ry
FO-nummer: 2725690-3
EDI cod: 003727256903
Basware AB:s förmedlarkod: BAWCFI22

Moms: FI27256903

Pdf-fakturing:  mailroom(at)finpro.fi

24.8.2016