matkailusilmä on Visit Finlandin oma asiakaslehti

Visit Finlandin julkaisema asiakaslehti Matkailusilmä ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä käsitellään matkailualan ajankohtaisia teemoja.

PÄÄTOIMITTAJA: Jari Ahjoharju

ISSN-L 0355-5194
ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)

Tilaukset ja osoitteenmuutokset: visitfinland.info (at) visitfinland.com

27.10.2015