Visit Finlandin ydintehtävät pähkinänkuoressa

1. Matkailullisen Suomi-kuvan kehittäminen maailmalla

Visit Finlandin päätehtävänä on Suomen matkailullisen imagon kehittäminen maailmalla. Käytännössä tämä tarkoittaa markkinointia. Strategian mukaisesti eri markkinoilla painotetaan eri toimenpiteitä riippuen mm. siitä, mikä on Suomen tunnettuus kyseisessä maassa ja kuinka paljon mediamainonta siellä kustantaa.

Visit Finland ei suinkaan toimi aina yksin, vaan markkinointikampanjoihin osallistuvat tapauskohtaisesti eri alan yritykset, muut vienninedistäjät ja lähetystöt.

Suomi-kuvan yleinen koordinaatiovastuu on Valtioneuvoston kanslian (VNK) puheenjohdolla toimivalla Finland Promotion Boardilla, jossa Visit Finland on jäsenenä.

Tuotemarkkinointia tehdään yhdessä elinkeinon kanssa. Tavoitteena on aktiivinen yhteistyö matkailupalvelujen tuottajien ja myyjien välillä sekä verkottumisen edistäminen.

 

2. Markkinatiedon hankinta ja analysointi matkailuelinkeinon tarpeisiin

Visit Finland hankkii jatkuvasti uutta tietoa eri markkinoilta. Kohderyhmien sekä matkailun trendien tunteminen ovat avainasemassa markkinointitoimenpiteitä ja matkailutuotteita suunniteltaessa.

Tiedonhankinta tapahtuu yhteistyössä matkanjärjestäjien, kansainvälisten järjestöjen, tutkimuslaitosten ja edustustojen kanssa.

Hankittu tieto analysoidaan ja välitetään matkailuelinkeinon käytettäväksi.

 

3. Laadukkaan tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen

Visit Finland kehittää valtakunnalliseen matkailustrategiaan pohjautuvia teemahankkeita sekä valmistelee ja koordinoi niitä toteutusvaiheessa.

Asiantuntijana se osallistuu matkailukeskusten laajoihin tuotekehityshankkeisiin ja alueellisten matkailustrategioiden ja -ohjelmien laadintaan.

Tärkeässä osassa on myös matkailun näkemysten välittäminen alaa rahoittaville ja kehittäville julkisille organisaatioille.

 

Toimintamalli

Ulkomailla Visit Finlandilla ei ole toimistoja. Matkailun edistämistoimenpiteet ostetaan ulkomailla joko Finpron vientikeskuksilta tai omilta markkinointiedustajilta. Etenkin maakuvan kehittämiseen liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä ulkoasiainministeriön edustustojen kanssa.

Kotimaassa toiminnan painopiste on matkailullisen Suomi-kuvan markkinoinnissa tuotteistamisen ja tuotekehityksen siirryttyä entistä enemmän yritysten omalle vastuulle. Siinä työssä jatkossa yleiset yritystoimintaa tukevat tahot ottavat suuremman roolin.

Resurssit

Toiminta rahoitetaan pääosin valtion budjetista. Henkilöstön määrä on noin 30.