strategiaN Ensimmäinen tavoite on matkailutulojen kasvu

Visio

Suomi on matkailijan sydämen ja järjen valinta.

Missio

Visit Finland edistää ulkomailta Suomeen suuntautuvaa matkailua tiiviissä yhteistyössä matkailuyritysten ja muiden matkailutoimijoiden kanssa.

Tavoitteet

  • Matkailutulojen kasvu on ensisijainen tavoite. Matkailusta saatavat kokonaistulot 16 miljardia euroa ja ulkomailta saatavat matkailutulot 5 miljardia euroa (v. 2018)
  • Lisääntynyt Suomen tunnettuus houkuttelevana matkailumaana valitussa kohderyhmässä valituilla markkinoilla
  • Paras asiantuntemus
  • Vahva imago Suomessa ja valituilla markkinoilla ulkomailla
  • Matkailun elinkeinopoliittisen aseman vahvistaminen
  • PK-yritysten kansainvälistyminen
  • Verkottuminen
  • Alueellisen yhteistyön tehostuminen

 

VF_strategia_2015_2018

Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä.

Katso myös: Yhdessä enemmän – Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015