suomi-kuvan kehittäminen kuuluu Team Finland -verkoston keskeisiin tehtäviin

Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Sen tavoitteena on tehostaa näiden sektoreiden suomalaistoimijoiden välistä yhteistyötä.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot. Team Finland -verkostolla on yhteinen, valtioneuvoston toteuttama ohjaus. Sen ulkomaisesta toiminnasta vastaavat yli 70 paikallista tiimiä eri puolilla maailmaa.

Maailmantalouden murros on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisten hyvinvointi riippuu entistä voimakkaammin asioista Suomen rajojen ulkopuolella. Meidän on pystyttävä vaikuttamaan ulkomaiseen toimintaympäristöön, ja tukemaan sitä, että ulkomailla tehdään meidän kannaltamme edullisia valintoja. Tähän pystymme parhaiten yhteistyöllä.

VisitFinland on aktiivisesti mukana Team Finland –toiminnassa. Painopisteemme TF–työssä on viestinnässä ja siellä maakuvan kehittämisessä. Visit Finland kuuluu TF–tiimin maakuvaydinryhmään Helsingissä. Ulkomailla osallistumme TF–tiimien toimintaan maittain erikseen sovittavalla tavalla, mutta edelleen keskittyen erityisesti viestintäasioihin.

Visit Finlandin Team Finland -yhteyshenkilö koko verkoston koordinaatiotyössä on Matkailujohtaja Paavo Virkkunen, sähköposti etunimi.sukunimi (at) visitfinland.com.

Visit Finland -edustajat ulkomailla

Team Finland

Ruotsin- ja englanninkieliset Team Finland -sivut Visit Finlandin verkkopalvelussa:
Nätverket Team Finland
Team Finland

29.2.2016