tilasto- ja markkinatietoa Visit Finlandin tärkeimmistä markkina-alueista

Maakatsaukset sisältävät kattavaa tietoa tärkeimpien markkina-alueiden ulkomaanmatkailusta. Katsauksista käy ilmi ao. maasta ulkomaille suuntautuvan matkailun kokonaisvolyymi, tärkeimmät kohdemaat sekä Suomen asema ja kehitys ulkomaisena matkakohteena. Matkailun painottuminen kausittain sekä Suomen eri alueille esitetään havainnollisina graafeina. Katsauksista löytyy tietoa myös kunkin maan Suomeen saapuvien matkailijoiden profiilista sekä heidän rahankäytöstään Suomen vierailun aikana.

Sivuilta löytyy vinkkejä siitä, millaisia tuotteita kunkin maan kohderyhmille kannattaisi tarjota ja mitkä ovat tärkeimmät jakelukanavat.

Markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa lähtökohta on se, että Manner-Euroopassa ja Iso-Britanniassa Suomi tunnetaan jo kohtuullisen hyvin. Vastaavasti kaukomarkkinoilla Kiinassa, Japanissa ja USA:ssa keskitytään vuodesta 2014 lähtien Suomen tunnetuuden lisäämiseen.

Tarkempia ja tuoreimpia lukuja rekisteröityneistä yöpymisistä on koottu sivustollamme kohtaan Majoitustilastot, sieltä löytyvät kattavasti Tilastokeskuksen majoitustilastot koti- ja ulkomaisten yöpymisten määristä kuukausittain, lähtömaittain, alueittain, kunnittain sekä verrattuna muihin Pohjoismaihin.