Tietoa ja työkaluja matkailuyrittäjille

Yksi Visit Finlandin ydintehtävistä on kysyntälähtöisen tarjonnan edistäminen. Käytännössä tavoitteenamme on varmistaa, että matkailijoiden Suomessa kohtaamat tuotteet ja palvelut vastaavat heidän odotuksiaan ja vaatimustasoaan. Itse tarjonta ja sen kehittäminen on luonnollisesti matkailuyritysten vastuulla, mutta tuomalla tietoa ja luomalla työkaluja Visit Finland pyrkii auttamaan yrityksiä tässä työssä.

Tuotekehitystyössä keskeisessä roolissa ovat Visit Finlandin teemapohjaiset katto-ohjelmat sekä uudet juuri alkaneet strategiset ohjelmat ns. kärkihankkeet.

Valtakunnalliset tuotekehitysohjelmat

Valtakunnalliset katto-ohjelmat, joita tähän mennessä on perustettu kesäaktiviteettien (Outdoors Finland) sekä kulttuurimatkailun (Culture Finland) kehittämiseksi, perustuvat teemakohtaisiin kehittämisstrategioihin. Strategiat on luotu tiiviissä yhteistyössä niin yritysten kuin muiden matkailun kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Kehitysohjelmien tavoitteena on ohjata ja koordinoida eri puolilla maata tehtävää kehitystyötä, edistää yritysten verkostoitumista sekä varmistaa teemojen mukaisten tuotteiden riittävä laatu ja vientikelpoisuus. Kehitystyön tavoitteena on myös ohjata tarjonnan kehittämistä samansuuntaiseksi Suomen matkailukuvan viestinnän kanssa.

TEM:n matkailun kärkihankkeen tuloksena syntyneet teemapohjaiset Finrelax® sekä Stopover Finland ja Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi ovat valtakunnallisia, Visit Finlandin valmistelemia ja koordinoimia strategisia ohjelmia, jotka toteuttavat toimenpiteissään Matkailun tiekartan 2015-2025 tavoitteita. Niiden toimenpiteet kattavat sekä tuotekehitys- että myynti- ja markkinointitoimenpiteitä.

 

Matkailuyritysten neuvontapalvelut

Kansainvälistymistä aloittaville ja ensi askeleita kansainvälisillä markkinoilla ottaville yrityksille ja organisaatioille on tarjolla yritys- ja organisaatiokohtaista sparrausta esimerkiksi kansainvälistymisvalmiuksien arviointiin, kansainvälistymissuunnitelman tekoon ja oikeiden jakelukanavien kartoittamiseen liittyen.

Visit Finland kansainvälistymispalvelut yrityksille

Laatu

Laatu on keskeinen tekijä palvelu- ja tuotetarjonnan kehittämisessä. Visit Finland on määritellyt vientikelpoisuuskriteerit sekä tuotesuosituksia, jotka lisäävät tuotteen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi Visit Finland hallinnoi matkailualan yrityksille räätälöityä laatuohjelmaa, Laatutonnia. Haaga-Perhon tuottama laatuvalmennus on käytännönläheistä koulutusta, joka ohjaa yrityksiä pitkäjänteiseen ja systemaattiseen laadun kehittämistyöhön.

Näillä sivuilla Visit Finland tarjoaa ajantasaista tietoa teemapohjaisten kehitysohjelmien toimenpiteistä sekä kattavan valikoiman yritysten avuksi tarkoitettua muuta materiaalia. Klikkaa ja löydä tietoa, työkaluja sekä markkinointimateriaalia. Jos jotain jäät kaipaamaan, niin otamme mielellämme vinkkejä vastaan!

23.9.2015