Kestävä kehitys

 

Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle jatkossa yhä tärkeämpi tapa toimia ja kestävien valintojen näkyminen asiakkaan kosketuspinnassa on edellytys kilpailukykyiseen toimintaan. Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia matkailupalveluissa ovat mm. vesi- ja energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön huomioiminen. Aikaansa seuraava matkailuyritys ymmärtää vastuullisten toimintatapojen merkityksen elinkeinonsa ja ympäristön tulevaisuudelle.

 

Asian tärkeys kasvaa Euroopassa huimaa vauhtia. Vaikka itse matkapäätökseen se vaikuttaa suoraan vain 22 %:lle matkailijoista, kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista odotetaan matkailupalveluilta; saksalaisista matkailijoista jo 40 prosentille on tärkeää, että loma on ekologisesti kestävää, resursseja säästävää ja ympäristöystävällistä. Vastaava luku edellisvuonna oli 31 %. Vastuullisuus liittyy myös läheisesti päävetovoimamme luonnon kilpailuedun kirkastamiseen ja puhtauden hyödyntämiseen.

 

Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana. Vähähiilisyys on myös EU:n rahoitusinstrumenttien tärkeä tavoite ja se on rakennerahastojen uuden rahoituskauden keskeisiä sisältöjä kehittämishankkeille. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään toimenpiteitä asian edistämiseen. Siksi myös matkailussa tulee panostaa vähähiilisyyttä edistävien matkailumuotojen kehittämiseen.

 

Ympäristöystävällisyyden, sosio-kulttuurisen ja taloudellisen vastuun tulee näkyä sekä teoissa että sanoissa ja siksi matkailuyrityksille suositellaan kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista kaikissa sen ulottuvuuksissa.

 

Erilaisia kestävän kehityksen indikaattoreita ja valmennuksia on tarjolla useita ja usein niihin liittyy myös sertifiointi. Kriteerien täytyttyä yritys saa sitä osoittavan logon käyttöönsä.

 

Suosittelemme lämpimästi jokaiselle kansainvälisille markkinoille tähtäävälle tai jo siellä toimivalle yritykselle jonkin kestävän kehityksen ohjelman noudattamista ja sertifiointia sekä sertifiointilogon mukaan ottamista yrityksen viestintään.

Katso lisää yleisimmistä Suomessa käytössä olevista kestävän kehityksen sertifioinneista sekä matkailutoimijoiden kestävän kehityksen ohjelmista; joukossa myös joitakin ulkomaisia, mm. Euroopan komission kehittämät, vielä pilottitestausvaiheessa olevat indikaattorit European Tourism Indicators System (ETIS). Osa sertifioinneista on räätälöity matkailualan tarpeisiin, osa on yleisiä myös muilla toimialoilla käytössä olevia ympäristösertifiointeja. Myös kestävään kehitykseen erikoistuneet matkanjärjestäjät ja matkaportaalit ovat luoneet omia kriteeristöjään, joita on lueteltu alla.

Tutustu myös Finland Congress Bureaun oppaaseen “Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali“.

 

 

15.4.2016