tuotekehityksen teemat ja niihin liittyvät ohjelmat

Tuotekehitystoiminnan painopistealueet ovat neljä strategista tuoteteemaamme: hyvinvointi, kulttuuri, kesä ja talvi. Kulttuuri- ja kesäaktiviteettitarjonnan kehittämiseksi Visit Finland koordinoi valtakunnallisia kehittämisohjelmia Culture Finland ja Outdoors Finland.

Uutena huhtikuussa 2015 käynnistyivät Visit Finlandin valmistelemat kolme strategista ohjelmaa Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi, Stopover Finland ja Finrelax®, jotka on luotu matkailun kärkihanketyön kautta tukemaan TEM:n Matkailun tiekartan 2015-2025 tavoitteita. Tutustu kunkin ohjelman sisältöihin tarkemmin ohjelmakohtaisilla sivuilla navigaattorilinkin kautta.

Teemat ja ohjelmat kuvio

Teemat_hyvinvointi_hoitoKiinnostus hyvinvointimatkailua kohtaan on kasvanut viime aikoina merkittävästi maailmanlaajuisesti. Suomella on mitä parhaimmat mahdollisuudet tarjota puhtaaseen luontoon, hiljaisuuteen tai saunaan liityviä hyvinvointituotteita ja -palveluita matkailijoille. Visit Finland on jo parin vuoden ajan edistänyt Finrelax®-määritelmän mukaista tuotekehitystä.

 

Teemat_hyvinvointi_talvityttö

Talvimatkailu on Suomessa kehittynyt erityisen hyvin viimeisten vuosien aikana ja maailmalla Suomi profiloituukin selvästi talven ihmemaana. Talvi on teemoistamme pisimmälle tuotteistettu ja tarjonnan monipuolisuus on antanut Suomelle selvän kilpailuedun muihin talvikohteisiin nähden. Vastataksemme kiristyvään kilpailutilanteeseen on tärkeää pysyä ajantasalla matkailijoiden toiveista ja odotuksista sekä varmistaa jatkuvalla uudistumisella menestys myös tulevina vuosina.

 

Teemat_hyvinvointi

Tuoteteemojen valinta perustuu maailmalla nähtäviin trendeihin sekä lukuisiin Visit Finlandin ja sen yhteistyökumppaneiden teettämiin tutkimuksiin Suomen kohderyhmien kiinnostuksenkohteista.

 

Tanssit kesäillan ratoksiTeemoille on laadittu omat kehittämisstrategiat yhteistyössä teemaa edustavien yritysten sekä muiden matkailun kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Strategiat löytyvät omalta kehittämisstrategiat alasivultaan.

 

 

Ladattavat