FINRELAX – Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa

Visit Finlandin valmistelemat ja koordinoimat teemapohjaiset kasvuohjelmat Merellinen saaristo, Stopover Finland ja FinRelax ovat kaikki käynnissä. FinRelax-hyvinvointimatkailuohjelman projektipäällikkönä toimii Kiti Häkkinen ja projektikoordinaattorina Cené Ferjani.

Ohjelman tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriön kokoamassa Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartassa 2025 esille nostetun FinRelax -kasvuohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa. FinRelax-ohjelma sparraa alueellista kehittämistyötä tukemalla alueellisten hankkeiden suunnittelua ja toimeenpanoa sekä pyrkii näin lisäämään hankkeiden välistä yhteistyötä. Tuotekehitystä edistetään työpajoilla, koulutuksilla ja tuottamalla ja välittämällä käytännössä testattuja työkaluja ja parhaita käytänteitä. Yritysten myyntityötä tuetaan jakeluteihin sekä kohdemarkkinoille suunnatuilla toimenpiteillä.

Kohdemaat

Ohjelman pääkohdemarkkinat ovat Venäjä, Saksa ja Japani. Muita ohjelman aikana seurattavia markkinoita ovat Ruotsi, Ranska, UK ja Kiina.

Ohjelmaan sopivat tuotteet ja palvelut

FinRelax -ohjelma on suunnattu yrityksille, joiden matkailutuotteet soveltuvat tai joilla on valmius kehittää hyvinvointimatkailutuotteita kansainvälisille matkailijoille. Tuotteiden ja matkailupalvelujen täytyy sijaita vetovoimaisissa matkailukohteissa, olla yksittäismatkailijalle helposti saavutettavia ja mielellään ympärivuotisia sekä räätälöitävissä niin aasialaisille kuin eurooppalaisillekin matkailijoille.