Suomen Kesäaktiviteetit ovat luontomatkailua parhaimmillaan 

Suomen luonto on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Matkailussa tuotteistamisella on tärkeä osuus, niinpä myös luonto tuotteistetaan houkutteleviksi paketeiksi tai päiväretkiksi. Visit Finlandin tekemien tutkimuksien mukaan kesäaktiviteetit ovat luontomatkailua parhaimmillaan.

Outdoors Finland katto-ohjelma

Outdoors Finland katto-ohjelma ylläpitää aktiviteettien ympärillä toimivaa valtakunnallista verkostoa. Tavoitteena on saada verkostojen toiminta pysyväksi toiminnaksi Visit Finlandin, alueiden ja yritysten välillä. Tavoitteena on lisätä mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymistä parantamalla aktiviteettituotteiden näkyvyyttä kansainvälisissä jakelu- ja markkinointikanavissa sekä saattamalla yhteen kotimaisia palveluntarjoajia ja ulkomaisia ostajia. Tätä on toteutettu mm. teemallisilla messuilla ja myyntitapahtumissa sekä tuomalla ulkomaisia matkanjärjestäjiä, bloggareita ja median edustajia tutustumaan suomalaisiin aktiviteettikohteisiin. Myyntitapahtumiin on saatu paljon uusia toimijoita mukaan. Pisimmälle tuotteistetut ja ammattimaisesti kootut tuotteet ovat kiinnostaneet markkinoilla ja yhteistyösopimuksiakin on solmittu.

Outdoors Finland katto-ohjelma jatkuu vuoteen 2018

Kolmas Outdoors Finland -hanke on käynnistynyt. Manner-Suomen maaseutuohjelma rahoittaa 0,5 milj. eurolla Visit Finlandin hallinnoimaa, 2,5 vuotta kestävää Outdoors Finland –kehittämishanketta. Ohjelma jakaantuu kahteen osaan: mikro- ja pk –yritysten kansainvälistymisen edistämiseen ja luonto- ja reitistökohteiden laadun ja elämyksellisyyden kehittämiseen.

Tutkimuksissa on havaittu, että maaseudun mikro- ja pk –yritykset voivat menestyksellisesti toimia kansainvälisillä markkinoilla ja niiden kohdalla luontoon pohjautuva markkinointi on erityisen tehokasta. Ohjelmassa pyritään sekä parantamaan Suomen luontomatkailun näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa kansainvälisillä markkinoilla että lisäämään yritysten pääsyä kansainvälisiin jakelukanaviin.

Toimenpiteisiin kuuluvat luontoteemaiset messut, media- ja myyntitapahtumat ja ostajavierailut valituilla markkina-alueilla. Outdoors Finland –ohjelmassa tehdään yhteistyötä alueellisten matkailuorganisaatioiden ja hankkeiden kanssa, jotka vastaavat yrityksille tarjottavista tukitoimenpiteistä kuten kansainvälistymiskoulutuksesta. Ohjelmalla tuetaan omatoimisten luontomatkailutuotteiden tarjontaa ja markkinointia, joita erityisesti majoituskohteiden toivotaan ottavan tarjontaansa. Myös kansallispuistojen hyödyntämistä kohteiden tarjonnassa edistetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Edellytyksenä ohjelman toimenpiteisiin osallistumiselle on, että yritys hyödyntää ympäröivää luontoa tuotteissaan ja englanninkielinen tuotekuvaus hintoineen on saatavilla. Tuotteet voivat olla opastettuja paketteja tai omatoimisia ohjelmia.

Luonto- ja reitistökohteiden laadun parantaminen ja niihin liittyvä monikanavainen viestintä edistää omatoimisten luontomatkailukohteiden myyntiä ja tukee samalla mikro- ja pk –yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ympäröivää luontoa kansainväliseen liiketoimintaan. Tämän ohjelman puitteissa toteutetaan erilaisia koulutuksia ja valmennuksia ympäri Suomea tähdäten sekä laadun, että viestinnän paranemiseen. Ohjelman osatoteuttajana toimii Lahden ammattikorkeakoulu vastaten luonto- ja reitistökohteiden kehittämiseen liittyvästä valmennuksesta.

Näitä toimenpiteitä tukee www.outdoorsfinland.fi ja –com –portaali, joka on puolueetonta reitti- ja luontokohdeinformaatioita jakava kansallinen portaali. Portaalista kävijä voi poimia reittitiedon juuri haluamassaan muodossa ja jakaa sen muillekin. Outdoors Finland –ohjelmassa neuvotaan, miten yritykset ja alueet voivat hyödyntää monikanavaista reittitietoa. Portaalin rakentamisen on rahoittanut Manner-Suomen maaseutuohjelma 2011-2014 ja alueet voivat liittyä siihen omalla kustannuksellaan. Portaali on voittoa tavoittelematon.

Outdoors Finland (OF) katto-ohjelma on valtakunnallinen kesäaktiviteettimatkailun kehittämisohjelma. Ohjelmaa on toteutettu maaseuturahaston hanketuella vuodesta 2009 lähtien.

Outdoors Finland - Eurooppa investoi maaseutualueisiin

 

Ladattavat


    Warning: filesize(): stat failed for 2015/05/OF_loppuraportti_2012-2014.pdf in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
  • OF loppuraportti 2012-2014 (pdf, )

  • Warning: filesize(): stat failed for 2013/05/OF-loppuraportti-2009-2012.pdf in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
  • OF loppuraportti 2009-2012 (pdf, )