Kulttuurimatkailu

Suomen vahvuuksia ovat modernin ja luontoon pohjautuvan kulttuuriperinnön sujuva vastakohtaisuus, idän ja lännen kohtaaminen, teknologia ja suomalaiseen elämäntapaan kuuluvat asiat ja luovuus. Vaikka Suomen matkailullinen mielikuva painottuu edelleen luontoon, matkailun kansainvälinen kohderyhmä on vahvasti kulttuurista kiinnostunutta. Haasteena on, että kohderyhmä ei tunne suomalaisen kulttuurin tarjontaa, eikä siten huomioi Suomea mahdollisena kulttuurimatkansa kohdemaana.

Tunnettuuden lisäämiseksi tarvitaan markkinointia sekä kattavaa tarjonnan esittelyä jakelukanavissa. Matkailupalveluihin on kuitenkin mahdollisuus yhdistää runsaasti kulttuurillisia elementtejä, joita hyödyntämällä kulttuurista kiinnostuneet matkailijat voivat kokea erilaisen, kilpailijamaista erottuvan kulttuurielämyksen. Visit Finlandin ydinkohderyhmä modernit humanistit odottavat Suomen kulttuuritarjonnalta erityisesti elämäntapaa, suomalaisuutta, kulttuuriperintöä ja ruokakulttuuria koskevaa näkemistä ja tekemistä.

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia ohjaa kulttuurimatkailun tuotekehitystyötä Suomessa ja luo suuntaviivat kehittämistyölle valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Kehittämisstrategiassa määritellyn vision mukaan suomalainen kulttuuri on matkailullisesti vetovoimaista ja kysyttyä kansainvälisillä markkinoilla ja samalla Suomen matkailuimago on vahvistunut.

Kulttuurimatkailun kehittämistä viedään eteenpäin valtakunnallisen katto-ohjelman Culture Finlandin (CF) ja Luova Matka -hankkeen (LM) kautta. Molemmat ovat Visit Finlandin ohjauksessa toimivia kokonaisuuksia.

Culture Finland_652x

Culture Finland -katto-ohjelma

Culture Finland -katto-ohjelmaa hallinnoi Finland Festivals ry. Toiminnan rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Visit Finland. Katto-ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä aloilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Culture Finland pohjautuu mm. Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 (KTM 21/2006) sekä Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelmaan 2009-2013 (OPM 2008:34).

Katto-ohjelman tavoitteena on

 • matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön lisääminen
 • lisätä kulttuuristen elementtien sisältymistä matkailutuotteisiin ja luoda matkailijoille uudenlaisia elämyksiä
 • motivoida ja innostaa matkailu- ja kulttuuritoimijoita tuotteistamaan uusia ja monipuolisia tuotteita
 • Aktivoida kulttuurimatkailuhankkeiden syntymistä
 • tuottaa lisätuloa matkailu- ja kulttuuritoimijoille
 • lisäarvon tuominen matkailijoille

Ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä ovat kulttuurimatkailun kehittäjätahot sekä kulttuurialojen ja matkailun toimijat. Hyödynsaajina ovat jälleenmyyjien ja jakeluverkostojen kautta kotimaiset ja ulkomaiset kuluttajat.

Keskeistä on hajanaisen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kentän voimavarojen yhdistäminen verkostomaisella toiminnalla. Myös paikallisten vahvuuksien tunnistaminen ja esiin nostaminen ovat toiminnan tavoitteina. Toiminta verkostona sekä tuotekehityksessä, paketoinnissa, markkinoinnissa ja myynnissä mahdollistaa päällekkäisyyksien karsimisen.

Culture Finland –katto-ohjelman pääkohdemarkkinat ovat Saksa, Iso-Britannia ja Italia, lisäksi panostuksia saatetaan kohdistaa myös Japaniin.

Lisätietoa katto-ohjelmasta ja kulttuurimatkaikun aktiivisista kehittäjistä alueellasi antaa projektipäällikkö Susanna Markkola, susanna.markkola(at)visitfinland.com, puh. 046 923 4272.

Culture_girl_violine_652x

Luova Matka 1.11.2015 – 30.9.2018

Luova Matka -hanketta hallinnoi Visit Finland – Finpro. Hanke rahoitetaan ESR Luovaa osaamista ohjelmasta Hämeen Ely-keskuksen myöntämänä. Visit Finland – Finpro vastaa hankkeen yksityisestä rahoituksesta. Hankkeen budjetti toteutusajalle on 600 000 euroa.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

 • synnyttää luovilta aloilta uusia sisältöjä matkailutuotteisiin
 • valmentaa kulttuurituottajista toimijoita kulttuurimatkailuun
 • edistää luovien alojen ja matkailun välistä yhteistyötä
 • selvittää toimivat välitysliiketoiminnan mallit kulttuurimatkailutuottajien työskentelyn tueksi
 • osoittaa matkailullisen yhteistyön ja tuotteistamisen hyödyt luovien alojen toimijoille
 • kehittää toimintatapa laajapohjaiselle yhteistyölle kansainväliseen markkinointiin yhteistyössä eri taiteenalojen vientikeskusten kanssa

 

Ladattavat


  Warning: filesize(): stat failed for 2013/05/CF-Culture-Finland-vuosiraportti-2012.pdf in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
 • CF Culture Finland vuosiraportti 2012 (pdf, )

 • Warning: filesize(): stat failed for 2014/05/CF_vuosiraportti2013.pdf in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
 • CF Culture Finland vuosiraportti 2013 (pdf, )

 • Warning: filesize(): stat failed for 2013/05/CF_Culture_Finland_2014_esite.pdf in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
 • CF Culture Finland 2014 -esite (pdf, )