Stopover finland

StopOver Finland ohjelma käynnistyi huhtikuussa 2015 ja on siten päässyt jo hyvään vauhtiin. Ohjelmasta vastaavat ohjelmajohtaja Heli Mende ja ohjelmapäällikkö Kaisa Kosonen.

Ohjelman tavoitteet

Aasiasta Suomen kautta muualle maailmaan lentävistä matkailijoista vain pieni osa pysähtyy Suomessa. Stopover Finland -ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta vetovoimainen vierailukohde Helsinki-Vantaan kautta kulkeville kansainvälisille matkailijoille. Rakentamalla houkuttelevia paketteja muutaman tunnin kestävästä välilaskusta muutamien päivien mittaiseen stopover-matkailuun, voidaan Suomeen jo saapuneiden vierailijoiden myötä lisätä matkailusta saatavia tuloja.

Kohdemaat ja toimenpiteet

Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat kasvaville Aasian markkinoille. Suomen kannalta tärkeimmät kohdemaat ovat Kiina, Japani ja Etelä-Korea. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa toimenpiteiden fokus on ollut tuotekehityksessä sekä myyntikanavien rakentamisessa juuri näiden maiden matkailijoiden tarpeita vastaaviksi. Lisäksi on rakennettu jatkuvasti kehittyvä Stopover Finland –tuotemenu ja operatiivinen toimintamalli. Konseptin lanseeraukseen ja markkinointiin liittyviin toimenpiteisiin kuuluu B2B puolella muun muassa osallistuminen kohdemaiden matkailumessuille, myyntitapahtumat, tutustumismatkat, lehdistömatkat, PR tilaisuudet ja yhteistyö Online matkatoimistojen kanssa. Tämän hetkinen B2C toiminta keskittyy SEM ja SOME markkinointiin ja muita markkinointitoimenpiteitä on suunnitteilla loppuvuodelle 2016.

Ohjelma rahoitetaan pk-yrityksille suunnatusta Team Finland -kasvuohjelmarahoituksesta. Koko ohjelman on tarkoitus kestää vuoden 2017 loppuun asti.

 

Katso lisää ohjelman toimenpiteistä täältä.