Tilasto- ja talouslukujen selityksiä

Määritelmiä

Tilastokeskuksen  Majoitustilaston kuvaus ja käsitteet ja määritelmät

Rajahaastattelututkimuksen kuvaus ja käsitteet ja määritelmät

Matkailutilinpito kuvaus ja käsitteet ja määritelmät

UNWTO International recommendations for tourism statistics 2008

UNWTO Methodological notes to the tourism statistics database

Talousluvuista

Ulkomaalaisten kulutus Suomessa – Rajahaastattelututkimus vs. matkustustase?

Rajahaastattelututkimus kertoo Suomessa käyneiden matkustajien rahankäytöstä. (Esim. vuonna 2012 ulkomaiset matkustajat jättivät Suomeen rahaa 2,3 mrd €.)

Matkustustaseen matkailutulot on paljon laajempi kokonaisuus kuin Rajahaastattelututkimus. Matkustustase kuvaa kansainvälisten matkailutulojen ja -menojen suhdetta. (Esim. vuonna 2012 matkustustulot olivat 3 mrd € ja matkustusmenot 3,8 mrd €. Tase oli näin ollen -785 milj. €.)

Matkustustaseen kokonaistulot arvioidaan pitkälti Rajahaastattelututkimuksen perusteella. Kun puhutaan Suomen matkailutuloista käytämme matkustustaseen tietoja.

Rajahaastattelututkimuksen tiedot ulkomaisten matkailijoiden rahankäytöstä ovat kuitenkin paljon yksityiskohtaisempia kuin matkustustaseen tiedot (esim. matkan tarkoituksen mukaan, kulutuskohteen mukaan jne.

Rajahaastattelututkimuksen ja matkustustaseen välillä on sekä määritelmällisiä eroja että peittävyysvajetta.

Matkailun tilinpito

Matkailun tilinpidon avulla mitataan matkailun taloudellista merkitystä Suomen kansantaloudelle. Tilinpito perustuu kansainvälisesti sovittuihin standardeihin, joten eri maiden tilinpidot ovat vertailukelpoisia keskenään.

Suomessa matkailun tilinpidosta on tehty pilottitutkimukset vuosina 1998 ja 1999. Vuonna 2004 toteutettiin hanke, jonka yhteydessä Tilastokeskus loi menetelmät matkailun tilinpidon juoksevalle laskennalle. Se tuotti matkailutilinpidon lopulliset taulukot vuosilta 1995–2001 ja ennakolliset taulukot vuodelta 2002. Viimeisimmät tilastot ovat vuodelta 2007.

4.5.2016