TuoreIMMAT majoitusTILASTOT ja kehitystrendIT

Majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja yöpymisten määristä. Majoitustilaston tietoja tarvitaan kotimaanmatkailun ja ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun seurantaan ja edistämiseen sekä matkailuinvestointien suunnitteluun valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Matkailijamäärien kehitystä koko maan tasolla pystytään toistaiseksi seuraamaan ainoastaan majoitustilastojen rekisteröityjen yöpymisten sekä majoitusliikkeisiin saapuneiden matkailijoiden perusteella. Tilastokeskuksen ja silloisen Matkailun edistämiskeskuksen yhdessä tuottama Rajahaastattelututkimus lopetettiin vuoden 2012 lopussa.

Näille sivuille on koottu kattavasti Tilastokeskuksen majoitustilastot koti- ja ulkomaisten yöpymisten määristä kuukausittain, lähtömaittain, alueittain, kunnittain sekä verrattuna muihin Pohjoismaihin.
Uusimmat tilastopäivitykset löydät Rudolf-tilastopalvelusta.