MATKAILULLA ON YHÄ SUUREMPI MERKITYS SUOMEN KANSANTALOUDELLE

Majoitustilastojen ohella matkailun kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella. Tässä seurannassa tärkeimmät työkalut ovat Matkustustase ja Matkailuntilipito.

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2014 arviolta 14,2 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli noin 28 prosenttia eli 4,03 miljardia euroa.

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2014 oli arviolta 4,4 miljardia euroa, joka on 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Verrattuna muiden toimialojen arvonlisäykseen, matkailun arvonlisä oli yli puolitoista kertaa suurempi kuin elintarviketeollisuuden, suurempi kuin maatalouden ja moninkertainen verrattuna peliteollisuuteen.

Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2014 yhteensä 139 200 henkilöä.

Matkailualalla toimii 28 900 yritystä. Uusia yrityksiä syntyy eniten ohjelmapalveluihin. Yli 3 000 uutta yritystä vuosina 2007–2014.

21.4.2016

Ladattavat


  Warning: filesize(): stat failed for 2016/05/Top-inbound-tourism-markets-for-Finland-2015.png in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
 • Top inbound tourism markets for Finland (png, )

 • Warning: filesize(): stat failed for 2015/03/Finnish_Tourism_in_numbers-infogr-2015_eng.pdf in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
 • Finnish tourism in numbers infographic 2014 (pdf, )

 • Warning: filesize(): stat failed for 2016/04/Matkailun-luvut-infograafi-2015-fi.pdf in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
 • Matkailun luvut infograafi 2015 (pdf, )

 • Warning: filesize(): stat failed for 2016/04/Suomen_matkailu_ja_tulovirrat_2015.pptx in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
 • Suomen matkailu- ja tulovirrat 2015 (pptx, )

 • Warning: filesize(): stat failed for 2016/08/Economic-_Impacts_of_Tourism-2015.pdf in /var/www/asiakkaat/vf/fi/wp-content/themes/mek2013/list-files.php on line 99
 • Economic impacts of tourism (pdf, )